Sleepnet gravel

Matchfixing

De KNLTB ziet matchfixing, oftewel wedstrijdvervalsing, als een reële bedreiging voor de integriteit van de sport en de veiligheid van de sporters. De KNLTB zet zich daarom al jarenlang actief in om matchfixing te bestrijden. Bekijk hier het KNLTB statement over matchfixing. Verder vind je op deze pagina informatie over wat je moet doen als je met matchfixing te maken krijgt, wat matchfixing inhoudt en wat je kan doen om je kennis te vergroten. 

Wat kan je doen? 

Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de regels. En zorg ervoor dat je niet omkoopbaar bent. Dat voorkom je door niet te gokken, en al zeker niet op je eigen sport (dit laatste is ook niet toegestaan!).  

Meldplicht 

Ben jij benaderd of heb je iets verdachts gezien of gehoord? Dan ben je verplicht dit te melden bij één of meer van de volgende meldpunten: 

  • ITIA meldpunt (itia.tennis/contact/) 
  • KNLTB meldpunt (fairplay@knltb.nl) 

Wat is matchfixing? 

Matchfixing betreft de manipulatie van tennis- en/of padelwedstrijden door op oneigenlijke manieren het verloop of de uitkomst van een wedstrijd of specifieke gebeurtenis daarbinnen (zoals een game of set) te (laten) bepalen, met het doel om weddenschappen af te (laten) sluiten om daarmee een voordeel voor zichzelf of voor anderen te behalen. Matchfixing druist in tegen de regels van de sport en is een overtreding van de geldende nationale en/of internationale regels en gedragscodes binnen het tennis en padel.  

Gokgerelateerde en sportgerelateerde matchfixing 

Bij matchfixing denk je al snel aan de gokmarkt, dus gokgerelateerde matchfixing. Bij deze vorm van matchfixing wordt een speler benaderd om tegen betaling het verloop of resultaat van een wedstrijd te vervalsen. Je spreekt bijvoorbeeld met de gokker af dat je de 3e game verliest, waarna de gokker hierop inzet en geld verdient. Of een speler gokt op het verloop of resultaat van zijn eigen wedstrijd die hij vervolgens zelf beïnvloedt. Gokgerelateerde matchfixing gaat dus om financieel gewin. Meer informatie over gokken vind je hier.  

Daarnaast bestaat er ook sportgerelateerde matchfixing. Hier draait het om sportief gewin. Je maakt bijvoorbeeld met tijdens een competitiedag met de tegenstanders de afspraak om gelijk te spelen, zodat beide teams niet degraderen. Deze vorm van matchfixing lijkt onschuldig, maar ook hierbij wordt het verloop of resultaat van een wedstrijd gemanipuleerd en dit is (tuchtrechtelijk) strafbaar.  

Sancties 

Als matchfixing aan het licht komt dan kan degene die de wedstrijd heeft beïnvloed (speler/begeleider) hiervoor tuchtrechtelijk bestraft worden. De sancties kunnen een boete zijn (die zeer hoog kan zijn) of zelfs een schorsing of een verbod om ooit nog actief te zijn binnen de sport, zowel als speler als begeleider of anderszins. Daarnaast kan je strafrechtelijk worden vervolgd.  

International Tennis Integrity Agency (ITIA) 

De ITIA is een gezamenlijk initiatief van de ITF, ATP, WTA en de Grand Slam raad. Het doel van de ITIA is om de integriteit van de tennissport wereldwijd te promoten, verbeteren en waarborgen. De ITIA wil dit doel bereiken door het voorkomen van corrupt handelen (preventie), het opsporen (detectie) en vervolgen van overtreders (correctie) en het geven van voorlichting aan spelers en andere betrokkenen.  

Tennis Anti-Corruption Programme (TACP) 

In 2009 werd het TACP aangenomen als universeel protocol om matchfixing en gokken in het professionele tenniscircuit aan te pakken. Het doel van dit protocol – dat per 1 januari 2021 is herzien – is om (1) de integriteit van de tennissport te waarborgen (2) de tennissport te beschermen tegen alle pogingen om het verloop of het resultaat van een wedstrijd te beïnvloeden en (3) te zorgen voor uniforme regels en een consistent stelsel voor handhaving en sanctionering. Het TACP geldt voor alle professionele tennisevenementen en alle daaraan verbonden bestuursorganen en personen. In het TACP staan dus regels waar jij je als speler aan moet houden. Op overtreding van dit programma kan een (zware) straf volgen, zoals een levenslange schorsing. 

Tennis Integrity Protection Programme (TIPP)

De ITIA biedt een interactief e-learning programma aan over de TACP. De TIPP is door de ITIA gemaakt om spelers bekend te maken met de tennis anti-corruptie regels en met tactieken die gebruikt worden om jou tot matchfixing te verleiden.