Vrijwilligers jeugd (1)

Als bestuurder en vrijwilliger

De KNLTB staat voor Fair Play! Jij ook? Op en naast de baan of in de padelkooi dient iedereen – van amateurspeler, vrijwilliger en ouder tot leraar, scheidsrechter en topspeler – zich eerlijk en sportief te gedragen. Dit draagt bij aan een veilige en plezierige sportbeoefening. In de strijd tegen ongewenst gedrag heeft de KNLTB gedragscodes en een Reglement Fair Play opgesteld. Met deze aanpak wil de KNLTB bewustwording over Fair Play creëren, voorkomen dat misdragingen plaatsvinden en ervoor zorgen dat een overtreding van de gedragscodes daadwerkelijk wordt aangepakt. Fair Play doen we samen!

Gedragscode voor de verenigingsvrijwilliger

De Algemene gedragscode van de KNLTB is van toepassing op iedereen die op welke wijze dan ook betrokken is bij de tennis- en padelsport. De Algemene gedragscode is dus ook van toepassing op verenigingsbestuurders en -vrijwilligers. Daarnaast geldt voor bestuurders en overige vrijwilligers specifiek de Gedragscode voor de verenigingsvrijwilliger.

Wat wordt er op basis van de Gedragscodes voor de verenigingsvrijwilliger van jou verwacht?

 • Onthoud je van ongewenste omgangsvormen, zoals seksuele intimidatie, (verbale/fysieke), discriminatie en pesten;
 • Neem (meldingen van) onbehoorlijk en/of grensoverschrijdend gedrag serieus en meldt dit bij het verenigingsbestuur, het ISR (in geval van doping of seksuele intimidatie) of de KNLTB;
 • Wees financieel transparant;
 • Onthoud je van matchfixing van tennis- en/of padelwedstrijden en gok niet op deze sport(en);
 • Houd je aan de regels (waaronder de statuten, reglementen en besluiten van de (inter)nationale bond, en afspraken);
 • Zie toe op de naleving van regels en normen door anderen. Spreek anderen aan op ongewenst gedrag.

De overige gedragsregels vind je in de Gedragscode voor de verenigingsvrijwilliger.

VOG en VOT

De vereniging doet er verstandig aan om elke bestuurder en overige vrijwilliger een ‘verklaring omtrent gedrag’ (VOG) te laten opvragen. Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie die ook wel bekend staat als een ‘bewijs van goed gedrag’. Uit een VOG blijkt dat het gedrag uit iemands verleden geen bezwaar oplevert voor het doel waarvoor de VOG wordt aangevraagd (zoals het werken met minderjarigen binnen een vereniging). Meer informatie over de VOG vind je hier.

Doe je vrijwilligerswerk op de vereniging zonder dat je lid bent van deze vereniging? Dan kan je gevraagd worden om een ‘Verklaring onderwerping tuchtrecht’ (VOT) te tekenen. Door het ondertekenen van deze verklaring stem je ermee in dat je onder het tuchtrecht van de KNLTB valt. Meer informatie hierover vind je hier.

Meldplicht

Ontvang je signalen van overtreding van de gedragscode(s), heb je een (redelijk) vermoeden dat grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt of heb je dit zelf waargenomen? Blijf dan niet stil, maar onderneem actie!

Bestuurder

Bekijk allereerst in hoeverre je zelf kan ingrijpen en in hoeverre je als bestuurder een meldplicht hebt richting de KNLTB of het Instituut Sportrechtspraak.

Let op! Ontvang je een melding van een ernstige misdraging (zoals seksuele intimidatie, fysiek geweld, matchfixing en doping) dan ben je als bestuurder verplicht om deze melding door te melden aan de KNLTB. Betreft de melding seksuele intimidatie of doping dan zal de melding worden overgedragen aan het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Het is ook mogelijk om rechtstreeks bij het ISR te melden. Klik hier voor meer informatie over de meldpunten.

In geval van seksuele intimidatie ben je als bestuurder niet verplicht te melden als je zelf de seksuele intimidatie hebt ondergaan of een functie als vertrouwenscontactpersoon bij de vereniging bekleedt.

Wil je meer weten over hoe je als bestuur zelf kunt ingrijpen? Klik dan hier voor meer informatie over het treffen van bestuurlijke- en/of tuchtrechtelijke maatregelen. Weet je niet wat te doen? Neem dan contact op met de Compliance Officer van de KNLTB.

Overige vrijwilligers

Bekijk allereerst in hoeverre je zelf kan ingrijpen en in hoeverre je een meldplicht hebt richting je bestuur of KNLTB of ISR.

Let op! Gaat het om een ernstige misdraging (zoals seksuele intimidatie, fysiek geweld, matchfixing en doping) dan ben je verplicht dit te melden bij het bestuur of (rechtstreeks) bij de KNLTB. Betreft de melding seksuele intimidatie of doping dan zal de melding worden overgedragen aan het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Het is ook mogelijk om rechtstreeks bij het ISR te melden. Klik hier voor meer informatie over de meldpunten.

In geval van seksuele intimidatie ben je niet verplicht te melden als je zelf de seksuele intimidatie hebt ondergaan of een functie als vertrouwenscontactpersoon bij de vereniging bekleedt.  

Benieuwd in hoeverre je zelf kunt ingrijpen? Spreek anderen aan op ongewenst gedrag en wijs op de gedragscodes. Informeer zo nodig het bestuur van de vereniging. Het bestuur kan namelijk (direct) maatregelen treffen.

Weet je niet wat te doen? Neem dan contact op met de Compliance Officer van de KNLTB. Wanneer je liever (eerst) in vertrouwen met iemand spreekt, dan kun je contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon binnen de vereniging of een vertrouwenspersoon van de KNLTB. Blijf niet stil, maar praat erover!

Webinars, e-learnings en opleidingen

Het CVSN biedt periodiek webinars en informatiebijeenkomsten aan voor verschillende doelgroepen met diverse thema’s als onderwerp. Hiermee vergroot je je kennis op het gebied van integriteit en kun je aan de slag met het vormgeven of aanscherpen van jullie integriteitsbeleid!

Ook biedt het CVSN verenigingsondersteuning aan in de vorm van een inspiratiesessie of verenigingstraject. Meer informatie hierover vind je hier.

Gerelateerd aan deze pagina

 1. Leraar

  Leraar
 2. Official

  Official