Zonnepanelen Tennisbaan 48870649962 O

Als vereniging

Hoe zorg je voor een veilige sportvereniging?

Het bestuur van een vereniging is verantwoordelijk voor een veilige sportomgeving. Dit is een omgeving waarin sportplezier centraal staat: er is geen ruimte voor agressie, intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Op deze pagina lees je meer over hoe je het integriteitsbeleid van de vereniging kunt vormgeven. 

In het Sportakkoord is vastgelegd dat elke gemeente in overleg met hun verenigingen een ‘ondergrens’ opstellen voor een positieve sportcultuur en het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag. Deze ‘ondergrens’ bestaat uit vier basiseisen, waaraan elke vereniging op lokaal niveau zou moeten voldoen. De basiseisen houden in dat je als vereniging:

Lees hieronder meer over handige tools, e-learnings en webinars. 

Preventieve maatregelen 

Het is verstandig om preventief maatregelen te nemen om misdragingen zo veel mogelijk te voorkomen. Een aantal van deze (preventieve) maatregelen zijn op onze website uitgelicht, zoals het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon (VCP), het opvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en het vaststellen van gedragscodes, protocollen en reglementen 

Heb je al een preventiebeleid, maar ben je vooral benieuwd naar de sterke en zwakke punten van dit beleid en de communicatie over grensoverschrijdend gedrag en de cultuur binnen jouw vereniging? Gebruik dan de 'Checklist beleid en communicatie'. Door de stellingen voor te leggen aan verschillende personen binnen jouw vereniging (zoals spelers, ouders en begeleiders) kun je nagaan hoe de situatie door iedereen wordt ingeschat. Je ziet dan ook waar de verschillen zitten. Zo kom je erachter wat je kunt verbeteren op het gebied van preventie. 

Verder valt of staat het succes van je beleid natuurlijk met de bekendheid ervan. Deel het beleid daarom met de leden in de algemene ledenvergadering, op de website of organiseer een bijeenkomst over grensoverschrijdend gedrag. Meer tips vind je hier. 

High 5! Stappenplan 

De KNLTB ondersteunt, samen met het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN), verenigingen bij het ontwikkelen van een eigen preventiebeleid. Het CVSN heeft een speciale tool ‘High 5!’ ontwikkeld voor bestuurders en vrijwilligers van sportverenigingen. Met het High 5! Stappenplan krijg je als vereniging op een laagdrempelige en eenvoudige manier inzicht in wat een vereniging kan doen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Doorloop de 5 stappen en optimaliseer het sportklimaat binnen jouw vereniging.  

Handige documenten: 

E-learnings 

Voor bestuurders, kader en spelers zijn ook e-learnings beschikbaar over diverse thema’s. Via de e-learnings kan iedereen binnen de vereniging zich op een laagdrempelig manier bijscholen. De modules maken je bewust van wat je kunt doen en hoe je leert herkennen wat er in je eigen sportomgeving gebeurt. Alle e-learnings bevatten films met een rollenspel waar je vragen over moet beantwoorden, tips en tricks, veel praktische informatie en dilemma’s. Aan het einde krijg je vragen over wat je geleerd hebt en ontvang je een certificaat van deelname. De beschikbare e-learnings zijn matchfixing, doping, discriminatie, financiële integriteit, seksuele intimidatie, pesten en topsport. Alle e-learnings zijn afzonderlijk van elkaar te volgen en zijn geheel gratis.

Webinars en opleidingen 

Het CVSN biedt periodiek webinars en informatiebijeenkomsten aan voor verschillende doelgroepen met diverse thema’s als onderwerp. Hiermee vergroot je je kennis op het gebied van integriteit en kun je aan de slag met het vormgeven of aanscherpen van jullie integriteitsbeleid. Heb je behoefte aan ondersteuning? Neem dan contact op met het CVSN voor een (gratis) inspiratiesessie of verenigingstraject. Meer informatie hierover vind je hier.