Jeugd Algemeen binnenkomst

Vertrouwenscontactpersoon

Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) is het centrale aanspreekpunt op de vereniging waar je als lid terecht kunt om in vertrouwen te praten over grensoverschrijdend gedrag. Dat kan bijvoorbeeld gaan over pesten, seksuele intimidatie, agressie of discriminatie. De vertrouwenscontactpersoon helpt daarnaast het bestuur bij de preventie van grensoverschrijdend gedrag. De VCP doet geen onderzoek bij incidenten op de vereniging, maar luistert, denkt mee en helpt zo nodig om de juiste (vervolg)stappen te zetten.

Het aanstellen van een VCP is één van de vier basiseisen waar je als vereniging aan zou moeten voldoen in het kader van een positieve sportcultuur en het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag.

Informeer de leden

Zorg ervoor dat de VCP bekend is bij alle leden en het gemakkelijk is om met hem/haar in contact te komen. Het succes van de VCP valt of staat immers met zijn/haar bekendheid. Ben je benieuwd hoe je dat voor elkaar krijgt? Bekijk dan hier enkele tips.

Opleiding

Het is verstandig om de VCP een opleiding te laten volgen. Dat kan via het NOC*NSF. Je doet in deze opleiding kennis op over de rol die een VCP binnen een vereniging vervult en over de positie die de VCP inneemt wanneer sprake is van ongewenst gedrag. Daarnaast krijg je onder meer handvatten om als VCP vertrouwelijke gesprekken te voeren en leer je hoe om te gaan met de emoties van betrokkenen. Lees hier meer over de scholing voor de VCP.