Tennisleraar (2)

Als leraar

De KNLTB staat voor Fair Play! Jij ook? Op en naast de baan of in de padelkooi dient iedereen – van amateurspeler, vrijwilliger en ouder tot leraar, scheidsrechter en topspeler – zich eerlijk en sportief te gedragen. Dit draagt bij aan een veilige en plezierige sportbeoefening. In de strijd tegen ongewenst gedrag heeft de KNLTB gedragscodes en een Reglement Fair Play opgesteld. Met deze aanpak wil de KNLTB bewustwording over Fair Play creëren, voorkomen dat misdragingen plaatsvinden en ervoor zorgen dat een overtreding van de gedragscodes daadwerkelijk wordt aangepakt. Fair Play doen we samen!

Gedragscode voor de begeleider

De Algemene gedragscode van de KNLTB is van toepassing op iedereen die op welke wijze dan ook betrokken is bij de tennis- en padelsport. De Algemene Gedragscode is dus ook van toepassing op leraren. Daarnaast geldt voor leraren specifiek de Gedragscode voor de begeleider.

Wat wordt er op basis van de Gedragscode voor de begeleider van leraren verwacht?

  • Zorg voor een veilige omgeving;
  • Behandel alle leerlingen gelijk, eerlijk en met respect;
  • Vermijd iedere vorm van fysiek of verbaal grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimiteiten;
  • Ontmoedig het gebruik van doping, alcohol en tabak;
  • Fix geen wedstrijden en gok niet op de sport;
  • Ben bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid;
  • Zie toe op de naleving van regels en normen door anderen. Spreek anderen, waaronder leerlingen, aan op ongewenst gedrag.

In het Sportakkoord is vastgelegd dat elke gemeente in overleg met hun verenigingen een ‘ondergrens’ opstellen voor een positieve sportcultuur en het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag. Deze ‘ondergrens’ bestaat uit vier basiseisen, waaraan elke vereniging op lokaal niveau zou moeten voldoen. Eén van deze vier basiseisen is gespecificeerd voor leraren: "De vereniging ziet toe op bijscholing van gelicentieerde trainers, bv. op het gebied van omgangsvormen, houding en gedrag. 

 

Fair Play in de les

Als leraar heb je een belangrijke rol in het bevorderen van Fair Play. Naast dat je een voorbeeldfunctie hebt en je je dus zelf houdt aan de gedragscodes, kun je ervoor zorgen dat ook jouw leerlingen Fair Play hoog in het vaandel hebben staan.

  • Maak leerlingen bewust van Fair Play door met ze te spreken over de (spel)regels en omgangsnormen waaraan ze zich moeten houden. Je kunt hierbij wijzen op de gedragscodes van de KNLTB.
  • Maak afspraken met leerlingen over wat er van ze verwacht wordt, benoem welk (positief) gedrag je wilt zien en beloon dit gedrag ook (“Goed gedaan”)!
  • Spreek leerlingen aan op onsportief gedrag, corrigeer leerlingen als dat nodig is en leer ze om respectvol met elkaar om te gaan. Daarbij kun je gebruik maken van praktijkvoorbeelden of van bepaalde situaties die zich tijdens de les voordoen.

Houd je kennis op peil

Het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) stelt e-learnings en webinars over verschillende onderwerpen beschikbaar. De e-learnings bevatten veel tips en tricks, praktische informatie en dilemma’s waarover je kunt praten.

Speciaal voor leraren zijn er ook verschillende bijscholingen, zoals de scholing Herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag en Een beetje opvoeder.

Ook de Dopingautoriteit stelt e-learnings beschikbaar, zodat je op de hoogte blijft van alle regels rondom doping. Bekijk de cursusboeker om te zien voor welke e-learnings je PO-punten ontvangt.

 

Meldplicht

Let op! Word je geconfronteerd met een ernstige misdraging (zoals seksuele intimidatie, fysiek geweld, matchfixing en doping), dan ben je verplicht dit te melden bij het bestuur van de vereniging of (rechtstreeks) bij de KNLTB. Betreft de melding seksuele intimidatie of doping dan zal de melding worden overgedragen aan het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Het is ook mogelijk om rechtstreeks bij het ISR te melden. Klik hier voor meer informatie over de meldpunten.

In geval van seksuele intimidatie ben je als leraar niet verplicht te melden als je zelf de seksuele intimidatie hebt ondergaan of een functie als vertrouwenscontactpersoon bij de vereniging bekleedt.

Weet je niet wat te doen? Neem dan contact op met de Compliance Officer van de KNLTB. Wanneer je liever (eerst) in vertrouwen met iemand spreekt, dan kun je contact opnemen met een vertrouwenspersoon van de KNLTB. Blijf niet stil, maar praat erover!