Gravel lijnen geveegd

Gokken

Op grond van de gedragscodes van de KNLTB en het Tennis Anti-Corruption Programme (TACP) van de International Tennis Integrity Agency (ITIA) is het verboden om op élke tennis- en/of padelwedstrijden te gokken. Doe je dat wel of gok je in zijn algemeenheid, dan kan dat grote risico’s en gevolgen met zich meebrengen. Denk aan een (levenslange) schorsing, reputatieschade, verwoesting van je carrière en een leven in de criminaliteit. Begeef je je eenmaal in het (online) gokcircuit dan ben je kwetsbaar. Zo kunnen gokschulden aanleiding zijn voor omkoping. De KNLTB waarschuwt iedereen, maar met name talentvolle (jeugd)spelers, dan ook voor de risico’s van gokken op (legale en illegale) gokwebsites.  

Wat wordt er van jou als (top)speler verwacht? 

Op grond van de gedragscodes van de KNLTB wordt het volgende van je verwacht: 

  • Manipuleer niet het verloop of de uitkomst van wedstrijden (van jezelf of van anderen) 
  • Wed nooit op tennis- en padelwedstrijden (van jezelf, van anderen of waar je belang bij kunt hebben) 
  • Stel nooit informatie beschikbaar die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen 
  • Meld het altijd als iemand je benadert of als je iets verdachts opmerkt 

International Tennis Integrity Agency (ITIA) 

De ITIA is een gezamenlijk initiatief van de ITF, ATP, WTA en de Grand Slam raad. Het doel van de ITIA is om de integriteit van de tennissport wereldwijd te promoten, verbeteren en waarborgen. De ITIA wil dit doel bereiken door het voorkomen van corrupt handelen (preventie), het opsporen (detectie) en vervolgen van overtreders (correctie) en het geven van voorlichting aan spelers en andere betrokkenen.  

Tennis Anti-Corruption Programme (TACP) 

In 2009 werd het TACP aangenomen als universeel protocol om matchfixing en gokken in het professionele tenniscircuit aan te pakken. Het doel van dit protocol – dat per 1 januari 2021 is herzien – is om (1) de integriteit van de tennissport te waarborgen (2) de tennissport te beschermen tegen alle pogingen om het verloop of het resultaat van een wedstrijd te beïnvloeden en (3) te zorgen voor uniforme regels en een consistent stelsel voor handhaving en sanctionering. Het TACP geldt voor alle professionele tennisevenementen en alle daaraan verbonden bestuursorganen en personen. In het TACP staan dus regels waar jij je als speler aan moet houden. Op overtreding van dit programma kan een (zware) straf volgen, zoals een levenslange schorsing. 

Tennis Integrity Protection Programme (TIPP)

De ITIA biedt een interactief e-learning programma aan over de TACP. De TIPP is door de ITIA gemaakt om spelers bekend te maken met de tennis anti-corruptie regels en met tactieken die gebruikt worden om jou tot matchfixing te verleiden.  

Meldplicht 

Ben jij benaderd of heb je iets verdachts gezien of gehoord? Dan ben je verplicht dit te melden bij één of meer van de volgende meldpunten: 

  • ITIA meldpunt (itia.tennis/contact/) 
  • KNLTB meldpunt (fairplay@knltb.nl)