Tennisser glijdt slide op gravel

Regelgeving

De regels op het gebied van doping zijn vastgelegd in het Nationaal Dopingreglement, dat is opgesteld door de Dopingautoriteit. Nederlandse tennissers en padellers zijn gebonden aan het Nationaal Dopingreglement. De tuchtrechtelijke afhandeling van dopingzaken is door de KNLTB overgedragen aan het Instituut Sportrechtspraak. Klik hier voor het Nationaal Dopingreglement en de bijbehorende bijlagen.

Bij het spelen van internationale wedstrijden (dus ook ITF junior toernooien die in Nederland worden gehouden) is het ITF Dopingreglement van toepassing.

Het Nationaal Dopingreglement verwijst naar een drietal bijlagen die er onlosmakelijk mee verbonden zijn. Het gaat om:

Verder maken het Reglement Bezwaarcommissie Nationaal Dopingreglementhet Reglement Naleving Dopingsancties en het Reglement Herzieningsverzoeken Overgangsbepalingen World Anti-Doping Code deel uit van het Nationaal Dopingreglement.

De Wereld Anti-Doping Code, kortweg de Code, is het fundament van het wereld anti-dopingprogramma en vormt de basis van alle regels en procedures. Het antidopingprogramma bestaat naast de Code verder uit Internationale Standaarden én Richtlijnen en Models of Best Practices.

Voor landen en sportfederaties die zich aangesloten hebben bij het World-Anti Doping Agency (WADA) is acceptatie van de Code en de implementatie van de Internationale Standaarden verplicht. Overname van de Richtlijnen en Models of Best Practices is niet verplicht, maar kan wel bijdragen tot een betere naleving van de Code door alle betrokken partijen.

Nationaal Dopingreglement

Per 1 januari 2015 heeft het WADA een nieuwe World Anti-Doping Code vastgesteld. De mondiale dopingregels, als ook het internationale dopingbeleid, dienen op deze Code te zijn afgestemd. Ook het Nationaal Dopingreglement is hierop afgestemd.

De Dopingautoriteit houdt toezicht op de vaststelling, implementatie en inbedding van het Nationaal Dopingreglement. Dit omvat tevens de samenhang tussen het Nationaal Dopingreglement en de statuten en reglementen van zowel de KNLTB als het Instituut Sportrechtspraak waar de KNLTB zich voor de tuchtrechtelijke afdoening van dopingzaken zich bij aan heeft gesloten. Dit houdt in dat de Dopingautoriteit zich ook over de inhoud en toepassing van al deze documenten zal buigen: de verschillende regelingen moeten immers goed op elkaar worden afgestemd.