Bal Op Sleepnet

Beroepsformulier leden

Wanneer je het niet eens bent met de beslissing van de Commissie Administratieve Overtredingen (CAO), een uitspraak van de Tuchtcommissie kan je binnen 10 werkdagen na dagtekening van de beslissing of uitspraak hiertegen via onderstaand formulier beroep instellen bij de Raad van Beroep. Na het verstrijken van deze termijn is de beslissing onherroepelijk en staat deze vast, tenzij je goed uit kan leggen waarom het beroep te laat is ingediend. 

Instructies:

  1. Het beroep wordt ingesteld door dit beroepsformulier (zo volledig mogelijk) in te vullen. Stuur bewijsstukken mee.
  2. Als je het beroep te laat indient, dus na 10 werkdagen na de beslissing of uitspraak, leg dan uit waarom het beroep te laat is ingediend.
  3. Tegelijk met de toezending van het beroepsformulier dien je € 50,- over te maken aan de KNLTB voor de behandeling van het beroep op IBAN: NL19 ABNA 0544 0124 96 o.v.v. “Raad van Beroep” en de verwijzing naar de beslissing/uitspraak. Dit bedrag voor de behandeling van het beroep zal worden gerestitueerd indien je door de Raad van Beroep geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld.
  4. Let op: controleer na indiening van het beroep of je een ontvangstbevestiging hebt gekregen. Heb je deze niet ontvangen, dan is het beroep niet goed ingediend. Vul het beroepsformulier dan opnieuw in.

Direct betalen

Bedrag EUR 50
Beschrijving Kosten behandeling van het beroep