Tennisballen Dunlop

Whereabouts & Testing pool

Wat zijn whereabouts?

Whereabouts zijn kortweg gegevens over de locaties waar een speler zicht bevindt en zal bevinden, om buiten wedstrijdverband (out-of-competition) testing te faciliteren. Dat kan thuis zijn, maar ook waar en op welke tijdstippen een speler traint, wanneer hij of zij wedstrijden, reisdagen en/of vakantiedagen heeft. Een speler wordt opgenomen in de Internationale Testing Pool ontvangt hierover een brief of e-mail van de ITF. In deze brief wordt de speler voorgelicht aan welke voorwaarden hij of zij moet voldoen. Het niet of niet goed aanleveren van whereabouts kan tot een sanctie leiden.

Waarom moeten sporters whereabouts aanleveren?

Bij dopingcontroles wordt er onderscheid gemaakt in controles binnen wedstrijdverband (in-competition) en buiten wedstrijdverband (out-of-competition). Met deze laatste worden onder meer controles tijdens trainingskampen, thuis of op een trainingslocatie bedoeld. Deze out-of-competition dopingcontroles worden steeds belangrijker in de bestrijding van doping. Om de out-of-competition controles goed in te kunnen plannen en uit te voeren zijn de contact- en verblijfgegevens van sporters noodzakelijk: de zogenoemde whereabouts.

Wat houdt de whereaboutsverplichting nu exact in?

In het whereaboutsysteem geven spelers hun contact- en verblijfgegevens door. De sporter vult uiterlijk op een vooraf bepaalde datum de whereabouts voor een heel kwartaal in en kan vervolgens 24 uur per dag op de website deze gegevens up-to-date houden.

Wie moeten hun whereabouts aanleveren?

Sporters die behoren tot de Nationale Testing Pool (NTP) en Registered Testing Pool (RTP) moeten hun whereabouts aanleveren bij de Dopingautoriteit in ADAMS. Sporters die behoren tot de de Internationale Registered Testing Pool (IRTP) moeten hun whereabouts aanleveren bij de ITF in ADAMS. De ITF maakt aan een speler per brief bekend of hij of zij is opgenomen in de Testing Pool en vanaf wanneer een speler zijn of haar whereabouts moet aanleveren. Als een sporter op enig moment niet meer tot de Internationale Testing Pool nehoort, wordt dat schriftelijk door de ITF doorgegeven.

Wie zitten er in de Internationale Testing Pool?

De criteria voor selectie van spelers in de Internationale Testing Pool is gebaseerd op de internationale ranglijst aan het einde van het jaar en betreft in ieder geval, maar is niet beperkt tot:

  • De top-50 van het enkelspel bij zowel de mannen als de vrouwen.
  • De top-10 van het dubbelspel bij de mannen en vrouwen.
  • De top-5 van het rolstoeltennis bij de mannen, de vrouwen en de quads.

Spelers die terugkeren na een langdurige blessure, een dopingovertreding of terugkeren na voortijdige beëindiging van hun carrière kunnen ook worden opgenomen in de Internationale Testing Pool.

Kun je ook gecontroleerd worden als je niet in de Testing Pool zit?

Ja, ook als een speler niet tot de Testing Pool behoort, kan hij of zij in aanmerking komen voor dopingcontroles. De sporter heeft dan alleen niet dezelfde verplichtingen. Zo hoeft een sporter die geen deel uitmaakt van de Testing Pool geen whereabouts aan te leveren.

Wat is het Uur (1-hour time slot)

Vanaf 1 januari 2009 is het Uur (1-hour time slot) ingevoerd. Sporters in de Nationale en de Internationale Registered Testing Pool dienen op elke dag voor een aaneengesloten periode van zestig minuten een specifieke locatie aan te geven waar ze zeker beschikbaar zullen zijn voor een dopingcontrole. Het 1-hour time slot geldt voor iedere dag: de sporter moet in zijn of haar Whereabout voor elke dag een uur aangeven waar hij of zij een uur lang zeker te vinden is voor de dopingcontrole. De gekozen locatie mag een thuislocatie zijn, maar ook een trainingslocatie, wedstrijdlocatie of alternatieve locatie zoals school of werk. De locatie mag per dag verschillen en het aangegeven uur dient te liggen tussen 06.00 en 23.00 uur.

Wat is een missed test?

Komt een dopingcontrole official gedurende het 1-hour time slot op een door de sporter aangegeven locatie en is de sporter niet aanwezig, dan geldt dit als een missed test. Spelers zijn verantwoordelijk voor het gehele uur, dus ook als de dopingcontrole official pas tegen het eind van het uur arriveert. Met de invoering van dit 1-hour time slot vervalt nadrukkelijk niet de verplichting om andere whereaboutsgegevens aan te leveren. Deze informatie blijft noodzakelijk om dopingcontrolens effectief te kunnen plannen. Het blijft dus ook mogelijk om buiten het 1-hour time slot controles uit te voeren. Sporters zijn ook verplicht om deze te ondergaan. Echter, een missed test oplopen kan alleen binnen het 1-hour time slot.

Wat is een filing failure?

Het niet (goed) aanleveren van whereabouts leidt tot een foutieve inzending en wordt een filing failure genoemd. Een filing failure kan afgegeven worden indien de speler de whereabouts informatie niet voor een opgegeven deadline heeft aangeleverd, indien de whereabouts informatie geen 1-hour time slot met bijbehorende locatie bevat, of indien de opgegeven informatie onjuist of incompleet is, waardoor de speler niet goed gelokaliseerd kan worden.

Wanneer leidt een whereaboutsfout tot een straf?

Alleen sporters in de Nationale en Internationale Registered Testing pool kunnen dopingovertredingen begaan door whereaboutsfouten. Wanneer er een whereaboutsfout wordt gesignaleerd, krijgt de sporter gelegenheid om hierop te reageren. Wanneer een sporter binnen 12 maanden drie keer een filing failure en/of een missed test begaat, is dat een overtreding van het dopingreglement en volgt aangifte bij de tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak (ISR). De tuchtcommissie zal vervolgens de strafmaat bepalen. Deze kan variëren van een schorsing van één tot twee jaar. Sporters in de Nationale Testing Pool kunnen alleen filing failures begaan. Als bij een sporter in de Nationale Testing pool binnen zes maanden tweemaal een filing failure wordt vastgesteld, wordt deze sporter voor de duur van één jaar opgenomen in de (Nationale) Registered Testing Pool. 

Wat staat er in de whereaboutsbijlage?

De whereaboutsbijlage behoort bij het Nationaal Dopingreglement. Deze bijlage is opgesteld op basis van de Internationale Standard for Testing van WADA. In deze bijlage wordt aan sporters die deel uitmaken van de Testing Pool de rechten en plichten vastgelegd die voor hen gelden met betrekking tot het aanleveren van de whereabouts. Er wordt onder andere bepaald wat een whereaboutsinzending is en waar deze aan dient te voldoen. De whereaboutsbijlage is zowel gericht op sporters die in de Nationale Testing Pool en Registered Testing Pool zijn opgenomen, als op sporters in de Internationale Registered Testing Pool.